Hnízda foto

Zájmový rodinný dům se nachází na území města Dobřany, v lokalitě "Hnízda" a je posledním volným domem této lokality. Stavba je v souladu s územním plánem města.

Dům je navrženy jako nízkoenergetický, nepodsklepeny, členitého obdélníkového půdorysu s plochou střechou, svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků, obvodové konstrukce budou zatepleny s ohledem na nízkoenergeticky standard, stejné požadavky budou kladeny i na výplně otvorů, vodorovné konstrukce budou ŽB monolitické.